Бардык Юристер, дүйнөнүн! Юридикалык кафе менен адвокаттар онлайн.


Адвокаттардын тизмеси чет өлкөлөрдө


Бул тизмелерди дыкат түзүлсө

жогорку комиссиясынын жана консулдуктарынын чет өлкөлөрдө ФБК тартпайбыз жоопкерчилигинин алдында ар кандай жак же компания үчүн ар кандай финансылык чыгымдар же зыян келип пайдалануубул маалыматты же кандай гана болбосун бербөө маалымат Биздин максат-берилсин британских жарандардын тиешелүү маалымат менен жардам берүү үчүн.

британиялык элчиликтин

аларга кабыл алууга кыйла негиздүү чечим. бирок биздин тизмеси жок болуп сунуштарына жана каралууга тийиш турпатында.