СОТТОГУ ӨКҮЛЧҮЛҮКСОТТОГУ ӨКҮЛЧҮЛҮК

 

 

Жарандар жүргүзүүгө укуктуу өзүнүн иши сотто жеке өзү же өкүлдөрү аркылуу. Жарандын ишке жеке катышуусу укугунан ажыратпайт болушу бул боюнча иш өкүлү. Ишти уюмдардын жүргүзүшөт сотто алардын органдары жүргүзгөн, берилген ыйгарым укуктардын чегинде аларга мыйзамда, башка укук актыларында же уюштуруу документтеринде же болбосо өкүлдөрү. Органдарынын ыйгарым укуктары, алдыңкы ишти уюмдардын тастыкталат ырастоочу документтер кызматтык абалын, алардын өкүлдөрүнө, ал эми зарыл учурда уюштуруу документтери.Атынан жоюлуучу уюмдун сотто чыгат ыйгарым укуктуу өкүлү комиссиясын.

 

Сотто өкүл боло аракетке жөндөмдүү адамдар бар, тиешелүү түрдө жол-жоболоштурулган ыйгарым ишти жүргүзүүнү кошпогондо, төмөнкү адамдар (учурларды эске албаганда, алардын катышуусунун катары тийиштүү органдардын өкүлдөрүн же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн):

 

судья;

тергөөчү;

прокурор.

 

Ылайык процесстик мыйзамдар сот дайындайт адвокатты өкүл катары жок болгон учурда өкүл у жоопкердин жашаган жери белгисиз болгон, ошондой эле мыйзам менен каралган башка учурларда.