ЮРИДИКАЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ ШЫР БАЙЛАНЫШЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕРҮҮНҮН ШЫР БАЙЛАНЫШЫ