АДВОКАТ САЛЫКТАР БОЮНЧА

  АДВОКАТ САЛЫКТАР БОЮНЧА Кандай жардам бере алат адвокат боюнча салык талаш-тартыштар (адвокат салыктар боюнча).   Адвокат боюнча салык талаш-тартыштар (адвокат салыктар боюнча) көрсөтөт правовою жардам, ал төмөнкүлөргө багытталат укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону салык төлөөчүнүн. Басымдуу көпчүлүгү талаш-тартыштарды салык органдары менен — бул талаш-тартыштар жараксыз деп табуу жөнүндө (жокко чыгаруу) салык кабарлоонун-чечимдерин, алар боюнча болуп өттү кошумча чегерүү салык милдеттенмелерин.   Ошондой эле, салык талаш-тартыштар кирет талаш-тартыштар жараксыз деп табуу жөнүндө (жокко чыгаруу) салык кызматынын органдарынын чечимдерине, алар менен байланышкан эмес доначислением салыктык милдеттенмелердин. Бирок, маалыматтарга чечимдери менен эмес жүргүзүлөт кошумча чегерүү салык милдеттенмелерин, бирок алар ошондой эле кесепеттерге алып