Доонун эскирүү мөөнөтү боюнча карызды өндүрүү

ДООНУН ЭСКИРҮҮ МӨӨНӨТҮ ҮЧҮН КАРЫЗДЫ ӨНДҮРҮҮ. Чектөө масти же-тиркеме үчүн карыздарды өндүрүү: — накталай акча менен кредит эсебинин дебет жана кредит жана эсеп болуп саналат. Эреже Клейтонам колдонулат жана применил биринчи депозит, карыз алуучу канааттандыруу үчүн биринчи аванс же кайра кайтаруу кардардын. Чектөө жаза карыздын суммасын насыяга накталай эсеп түзөт 3 жылдын акыркы барымта киргизилген карыз алуучу эсебинен акы төлөнгөн шартта бланкына, банкта колдонулган. Позициясы ушундай эле, ал эми эсеп-овердрафт. Мөөнөттө ссудному эсеп, кредит төлөнүп берилет бөлүп-бөлүп. Карата чектөөлөр ар бир бөлүгүнүн болот 3 жыл келип чыккан учурдан тартып төлөө мөөнөтүн жана бул банк баш тарткан учурда умолчания, анда чектөө